Błąd
  • XML Parsing Error at 1:73. Error 9: Invalid character

Kryzys a finansowanie edukacji w krajach UE

Komisja Europejska przeprowadziła badania, których celem było określenie, jak wygląda finansowanie edukacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej w czasie kryzysu. Pod lupę wzięto wszystkie szczeble edukacji.

W ramach badania przeanalizowano finansowanie edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia, a więc od przedszkoli aż po szkolnictwo wyższe. Wyniki wskazują, że Polska ? obok innych siedmiu państw członkowskich ? jest krajem, w którym w czasie kryzysu obniżono inwestycje w edukację (spadek o 1-5 procent).  Cięcia zostały wprowadzone także w Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, na Litwie, w Portugalii, w Estonii i Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii (Szkocji).

Obok krajów, które w warunkach kryzysu gospodarczego ograniczyły wydatki na edukację, znalazły się jednak państwa, które zwiększyły inwestycje w tej dziedzinie (Austria, Dania, Luksemburg, Malta i Szwecja). W przypadku pozostałych państw Unii Europejskiej dało się zaobserwować różne tendencje ? niektóre z nich zadecydowały o obniżeniu wydatków, by w następnym roku zwiększyć środki budżetowe przeznaczone na ten cel.

Warto dodać, że wspomniane badania poruszyły także kwestię zatrudniania nauczycieli w czasach kryzysu. Cięcia edukacyjne spowodowały ograniczenie kadry nauczycielskiej  w dziesięciu krajach członkowskich: Bułgaria, Cypr, Estonia, Francja, Litwa, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Wielka Brytania, Włochy). Powodem zmniejszania liczby nauczycieli był także spadek liczby uczniów. Pomimo tego w osiemnastu krajach UE zwiększono finansowanie szkoleń przeznaczonych dla nauczycieli.

Drukuj PDF

PowrĂłt do gĂłry