Aktualności

25 listopada w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Kompetentny nauczyciel zawodu”. W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz przedstawiciele samorządów, organizacji pracodawców, a także administracji centralnej.


W trakcie konferencji podsumowano realizację projektu, przedstawiono także badania dotyczące kształcenia zawodowego na Mazowszu oraz bariery dotyczące wprowadzania kształcenia modułowego. Ostatnim elementem konferencji była dyskusja wokół przedstawionych wniosków, w której bardzo aktywny udział wzięli uczestnicy spotkania.


Poniżej przedstawiamy prezentacje prelegentów:

 

Konferencja podsumowująca – 25 listopada 2013 r.Szkoła jako organizacja ucząca się

Wiesława Gąsiorowska – dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

Szkolnictwo zawodowe na Mazowszu na drodze do nowoczesnego kształcenia – wnioski i rekomendacje z badań Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy


Katarzyna Kozakowska  – Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Kształcenie modułowe jako jeden z podstawowych czynników wzrostu jakości kształcenia zawodowego

Dr inż. Janusz Figurski  – Zakład Badań Edukacji Zawodowej, Instytut Technologii Eksploatacji


Projekt „Kompetentny nauczyciel zawodu” oczami trenera


Hanna Kądziołka-Sabanty – trener w projekcie „Kompetentny nauczyciel zawodu”

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej zaprasza na konferencję WOKÓŁ NOWOCZESNEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO podsumowującą projekt: „KOMPETENTNY NAUCZYCIEL ZAWODU".

Więcej…

Szanowni Państwo! Miło nam poinformować, że w Strefie Wiedzy, w zakładce "Materiały szkoleniowe" zostały zamieszczone wersje elektroniczne materiałów, które zostały przygotowane na potrzeby projektu. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami życząc jednocześnie miłej lektury.

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Dzięki naszemu projektowi uczestnicy szkoleń mogą BEZPŁATNIE podnieść swoje kwalifikacje i zapoznać się z najnowszymi zmianami dotyczącymi szkolnictwa zawodowego. Aby poznać szczegóły, przejdź tutaj.

Powrót do góry